RebuildSXM is a foundation that is registered in the Netherlands.

The content on this page has been put together in the Dutch language as we are obliged to provide this content pertaining to the legal aspects of a Public Benefit Organisation in the Dutch language. We are currently working on a English translation.

.

Stichting Gegevens

ANBI Status
  Stichting Rebuild SSS Islands optredende onder de naam Rebuildsxm
 • RSIN: 857921575
 • KvK-nummer: 69566356
 • Post- en/of bezoekadres: Klokgebouw 228, 5617BA Eindhoven
 • E-mailadres: contact[at]rebuildsxm.com
 • Bankrekening: NL72 RABO 0322 6294 89

Bestuurders en diens functie:

 • Voorzitter: John Sandiford
 • Secretaris: Shurendy Martina
 • Penningmeester: Cyriel Pfennings

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.


De Stichting heeft ten doel:

a. het (doen) inzamelen van (financiële) middelen, bedoeld voor de wederopbouw van gebieden die getroffen zijn door natuurgeweld, in dit geval Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. b. het bieden van een (elektronisch) platform om initiatieven met elkaar in contact te brengen met betrekking tot het in sub a opgenomen doel.


De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het inzamelen van goederen;
- het ontvangen van giften;
- het in stand houden van een digitaal platform


Aanleiding 

Stichting Rebuildsxm is op donderdag 7 september 2017 opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Irma, die een spoor van vernieling op onze geliefde eilanden St. Maarten, Saba en St. Eustatius  (SSS eilanden) heeft achtergelaten. John Sandiford en Cyriel Pfennings hebben meteen actie ondernomen om de inwoners van de eilanden te helpen en te ondersteunen in de wederopbouw, zodat men snel weer een ‘normaal’ leven kan leiden. De stichting fungeert als een platform om alle reeds lopende initiatieven voor de wederopbouw van de SSS eilanden te verenigen en zo nog effectiever te werk te kunnen gaan. Ons team bestaat uit 9 vrijwilligers, die zich de komende tijd zullen inzetten voor de Stichting om haar doel na te streven.  Daarnaast kunnen donaties gemaakt worden naar Rebuildsxm, waarbij 98% van het geld zal worden gebruikt voor artikelen en projecten die helpen de inwoners van de eilanden hun dagelijks leven weer zo snel en goed mogelijk op te pakken. Door ons sterke netwerk op het eiland zal er gezorgd worden dat de hulp bij de juiste mensen terecht komen.


Activiteiten

Via Rebuildsxm.com en de door Rebuildsxm beheerde social media pagina’s proberen wij de wederopbouw van de SSS eilanden onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door het publiek te informeren over de verschillende initiatieven die zowel in Nederland als internationaal genomen worden ter bevordering van de wederopbouw. Het platform dient om de lopende initiatieven met elkaar te verenigen. Daarnaast is er een inzamelingsactie gestart welke gefocust is op de mensen van de SSS eilanden. De mijlpalen die gesteld zijn hebben betrekking op schoolgaande kinderen, sporters en bejaarden. Bij het behalen van de gestelde mijlpalen zal er verder beoordeeld worden waar Rebuildsxm van betekenis kan zijn, de lange termijn visie speelt hier een rol.

De doelgroep in de eerste ronde van de vastgestelde mijlpalen, en hoe we ze zullen helpen, zijn:

 • School kinderen
 • Lesmateriaal en benodigdheden voor de scholieren zodat ze zich weer compleet kunnen focussen op de school. Je kunt denken aan uniforms, agenda's, tassen etc.

 • Sport verenigingen
 • Sportmaterialen om de kinderen en jongeren op een positieve en constructieve manier af te leiden van de ellende die de orkaan veroorzaakt heeft.

 • De bejaarden
 • Het mogelijk maken van uitstapjes voor de ouderen om ze te herinneren aan de schoonheid van het eiland en hen te helpen onder de mensen te komen.

Een inventarisatie zal eerst plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de benodigdheden binnen onze doelgroep op de eilanden. De Stichting staat opgesteld om op de lange termijn hulp te bieden.


Financiele verantwoording

De financiële verantwoording wordt binnen 6 maanden na boekjaar gepubliceerd op de website www.rebuildsxm.com. Gelden worden opgehaald middels de pagina's van GoFundMe en DoneerActie, alsmede directe overschrijving en Paypal. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting kent een gezamenlijke bevoegdheid. Een bestuurder kan niet afzonderlijk beschikken over het geld, dit om te waarborgen dat we met uiterst zorgvuldigheid omgaan met de opgehaalde gelden.

Bij het opstellen van het financieel overzicht zullen we volledig inzicht geven, met name inzake:

 • - inkomsten
 • - uitgaven
 • - giften/donaties
 • - fondsenwervende activiteiten
 • - kantoorartikelen
 • - overige kosten
 • - zoals huur, beloning of beheerskosten


Jaarrekening Stichting Rebuild SSS Islands

De jaarrekening 2017 van Stichting Rebuild SSS Islands te Eindhoven is door Mejor Accountants B.V. samengesteld op basis van de gekregen informatie van het bestuur van Stichting Rebuild SSS Islands. De Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting.

Jaarrekening 2017


De jaarrekening 2018 van Stichting Rebuild SSS Islands te Eindhoven is door S.A. Bedrijfsconsultancy samengesteld op basis van de gekregen informatie van het bestuur van Stichting Rebuild SSS Islands. De Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting.

Jaarrekening 2018


De jaarrekening 2019 van Stichting Rebuild SSS Islands te Eindhoven is door S.A. Bedrijfsconsultancy samengesteld op basis van de gekregen informatie van het bestuur van Stichting Rebuild SSS Islands. De Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting.

Jaarrekening 2019


De jaarrekening 2020 van Stichting Rebuild SSS Islands te Eindhoven is door S.A. Bedrijfsconsultancy samengesteld op basis van de gekregen informatie van het bestuur van Stichting Rebuild SSS Islands. De Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting.

Jaarrekening 2020


De jaarrekening 2021 van Stichting Rebuild SSS Islands te Eindhoven is door S.A. Bedrijfsconsultancy samengesteld op basis van de gekregen informatie van het bestuur van Stichting Rebuild SSS Islands. De Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting.

Jaarrekening 2021

Giftenaftrek ANBI geregistreerde stichting info

Op de onderstaande pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie die uw donateurs mogelijk van belang achten vanwege de giftenaftrek aan een ANBI geregistreerde stichting.


Website belastingdienst